۱۸ فروردین ۱۴۰۳

نظرسنجی گالوپ درباره محبوبیت بایدن و ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا

  :اندیشکده
2024-04-03T11:31:00 :تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی
نظرسنجی درباره محبوبیت ترامپ و بایدن نتایح نظرسنجی گالوپ از مردم آمریکا از ۱ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۴ با جامعه آماری ۱۰۱۶ نفره: ۳۰ درصد فقط بایدن، ۳۵ درصد فقط ترامپ، ۴ درصد هر دو را رییس‌جمهور خوبی می‌دانند ولی ۲۹ درصد هیچ‌یک را رییس‌جمهور خوبی نمی‌دانند. تفکیک این نتایج در بین حامیان دو حزب اصلی نشان می دهد در بین جمهوری‌خواهان ۷۷ درصد فقط ترامپ، ۳ درصد فقط بایدن، ۱ درصد هر دو را رییس‌جمهور خوبی می‌دانند و ۱۸ درصد هیچ‌یک را رییس‌جمهور خوبی نمی‌دانند. در بین حامیان حزب دمکرات، ۵ درصد فقط ترامپ، ۷۱ درصد فقط بایدن، ۲ درصد هر دو را رییس‌جمهور خوبی می‌دانند و ۲۱ درصد هیچ‌یک را رییس‌جمهور خوبی نمی‌دانند. هم‌چنین مستقل‌ها نیز ۲۶ درصد فقط ترامپ، ۲۳ درصد فقط بایدن، ۸ درصد هر دو را رییس‌جمهور خوبی می‌دانند و ۴۲ درصد هیچ‌یک را رییس‌جمهور خوبی نمی‌دانند. درباره الگوی رأی‌دهی در انتخابات ۲۰۲۴ نیز ۳۳ درصد گفته‌اند بین بایدن یا ترامپ، یکی را برمی‌گزینند، ۴۶ درصد گفته‌اند به فرد سومی رأی خواهند داد و ۱۷ درصد گفته‌اند که رأی نخواهند داد.

دریافت اشتراک

جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک  تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.  
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
 بیشتر

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user