مانیتور مهاجرت

تعداد گزارش ها: 1 مورد

نقش سازنده و مخرب دیاسپورای افغانی

نقش سازنده و مخرب دیاسپورای افغانی دو سال و چند هفته از فروپاشی دولت افغانستان گذشت. این فروپاشی نتیجه مستقیم تسلط سریع طالبان و عقب نشینی ایالات متحده بود. در نتیجه میلیون‌ها نفر مجبور شدند افغانستان را به مقصد پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه ترک کنند. هزاران نفر دیگر…
۱ مهر ۱۴۰۲
user