+300 تحلیل هفتگی
ساختار رصدخونه
+25 اندیشکده همکار
رصدخونه

سامانه تبادل رصد اندیشکده ها

مرکز تخصصی اشتراک گذاری داده های راهبردی و تحلیل های اندیشکده ها و موسسات علمی و تحقیقاتی 
بیشتر

انتخاب سردبیر

فرهنگی و اجتماعی

تشدید محدودیت ها بر فرقه احمدیه در مصر

خوانندگان «زمستان تلخ» با مذهب احمدیِ صلح و نور (AROPL) آشنا شده‌اند، یک جنبش مذهبی جدید مشتق از شیعه که نباید با جامعه احمدیه مشتق از سنی که در پاکستان اشتباه گرفته شود. این مذهب  از آموزه‌های احمد الحسن در…
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نشست های رصدخونه

 جدیدترین نشست های تخصصی در زمینه موضوعات راهبردی

OPEC Monthly Oil Market Report – April 2023

EIA Short-Term Energy Outlook, May 2023

Deloitte survey: 2023 oil and gas industry outlook

film-playuserearthlayers