+300 تحلیل هفتگی
+25 اندیشکده همکار
رصدخونه

سامانه تبادل رصد اندیشکده ها

مرکز تخصصی اشتراک گذاری داده های راهبردی و تحلیل های اندیشکده ها و موسسات علمی و تحقیقاتی 
بیشتر

انتخاب سردبیر

امنیتی-نظامی

واشنگتن به چه دلایلی اردن را تهدید می کند؟

آمریکا روابطی در سطح همپیمانی با اردن دارد و کمک های مالی به این کشور ارائه می دهد اما با ایستادن واشنگتن در کنار رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، آمریکا به طور مستقیم امنیت ملی اردن را تهدید می کند…
۷ آذر ۱۴۰۲
امنیتی-نظامی

رفح، پاشنه آشیل در غزه

۷ آذر ۱۴۰۲
سیاست خارجی ایران

مصالحه بین ایران و عربستان؟

۲۸ آبان ۱۴۰۲
امنیتی-نظامی

روزشمار جنگ غزه، 27خرداد ۱۴۰۲

۲۸ آبان ۱۴۰۲

نشست های رصدخونه

 جدیدترین نشست های تخصصی در زمینه موضوعات راهبردی

OPEC Monthly Oil Market Report – April 2023

EIA Short-Term Energy Outlook, May 2023

Deloitte survey: 2023 oil and gas industry outlook

userearthlayers