Maher Abu Tair

تعداد گزارش ها: 1 مورد

واشنگتن به چه دلایلی اردن را تهدید می کند؟

آمریکا روابطی در سطح همپیمانی با اردن دارد و کمک های مالی به این کشور ارائه می دهد اما با ایستادن واشنگتن در کنار رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، آمریکا به طور مستقیم امنیت ملی اردن را تهدید می کند و این کشور به تمامی این تهدیدها توجهی ندارد که…
۷ آذر ۱۴۰۲
user