David Hearst

تعداد گزارش ها: 1 مورد

جنگ اسرائیل- فلسطین: تل آویو با نابودی غزه جبهه بزرگی را در اردن باز می‌کند

از ویرانه‌های یک کلیسا و صومعه قرن چهارم در کوه نبو  که طبق کتاب تثنیه، خداوند به موسی دستور داد قبل از مرگش برای مشاهده أرض موعود بالای آن رود - فلسطین مانند فرشی پیش روی شما است. در کنار چشم‌انداز دره اردن است. در فاصله میانی، جریکو. در افق،…
۱۳ آذر ۱۴۰۲
user