آموزش مجازی

تعداد گزارش ها: 2 مورد

اقدام کردهای عراق برای دیجیتال کردن کتاب هایشان

ربین پیشتیوان که به کار جمع آوری کتاب ها برای نجات فرهنگ در حال تهدید کردی مشغول است، با دقت صفحات زرد رنگ را یکی پس از دیگری اسکن می کند و این به عنوان بخشی از وظیفه او برای دیجیتال کردن کتاب های تاریخی کردی است که با خطر…
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

مقابله موثر با اطلاعات نادرست: راهنمای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

خلاصه اطلاعات نادرست به طور گسترده به عنوان یک چالش مبرم برای دموکراسی ها در سراسر جهان دیده می شود. بسیاری از سیاستگذاران به دنبال راه‌های سریع و مؤثری هستند تا مردم را از پذیرش و گسترش باورهای نادرستی که گفتمان دموکراتیک را تنزل می‌دهد و می‌تواند الهام‌بخش اقدامات خشونت‌آمیز…
۲۵ فروردین ۱۴۰۳
user