۹ فروردین ۱۴۰۳

چه چالش هایی برای دستاوردهای آموزش زبان آمازیغ در مراکش مانع تراشی می کنند؟

  :اندیشکده
:تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی
تدریس زبان آمازیغ همچنان در مراکش با چالش های بسیاری رو به رو می باشد و این به رغم سپری شدن بیش از 20 سال از استقرار آن در سیستم آموزشی این کشور است و این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش و ورزش در این کشور بر بهبودی شاخص های تدریس زبان آمازیغ و عمومی کردن آن تأکید دارد. در این باره بوبکر اونغیر رئیس "انجمن آمازیغ برای حقوق بشر" -که سازمانی غیر دولتی است- می گوید "طی دهه  ها عمومی کردن تدریس زبان آمازیغ از اولویت های مبارزه جنبش آمازیغ ها در مراکش می باشد و تمامی داده هایی که انجمن های آمازیغ آن ها را منتشر می کنند، خواستار تسریع در راه اندازی کارگاه های تدریس و عمومی کردن این زبان در تمامی مراحل درسی می باشند زیرا عمومی کردن تدریس آن باعث شکل گیری مقدمه ای طبیعی و اساسی برای ارتباط گیری شهروندان با تاریخ و تمدن و زبانشان می شود". از سال 2003 مراکش آموزش زبان آمازیغ را در تعداد محدودی از مدارس قرار داد و سپس در سال 2019 قانونی را تهیه کرد که بر اساس آن استفاده از زبان آمازیغ در اسناد و مدارک اداری و عمومی کردن آموزش آن به صورت تدریجی را ساماندهی می کند؛ اما انجمن های آمازیغ از روند کُند اجرایی کردن آن انتقاد دارند. در این خصوص اونغیر درباره کمبود نیروی انسانی آموزش دیده برای تدریس زبان آمازیغ و محصور کردن آموزش در برخی از نهادهای آموزشی ابتدایی پرسش هایی دارد و طبق اظهاراتش این موضوع به "عدم وجود تمایلی سیاسی در موفقیت کارگاه های آموزشی یا چه بسا مقاومت مسئولان بخش آموزش در برابر عمومی کردن آموزش زبان آمازیغ و قرار دادن آن به صورت اجباری" مرتبط است. وی در این زمینه می افزاید "سخنرانی های پادشاه مراکش محمد ششم در خصوص تعامل منصفانه با…

دریافت اشتراک

جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک  تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.  
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
 بیشتر

مقالات مشابه

عذرخواهی یک انتشارات به دلیل اشتباهی در حق ایران
کابوسی جدید: هوش مصنوعی است که تصمیم می‌گیرد چه کسی زنده بماند
جنبش دانشجویی آمریکا و مسأله فلسطین

انتخاب سردبیر

user