۹ اسفند ۱۴۰۱

پیامدهای سفر رییسی به چین

  :اندیشکده
:تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی

این اندیشکده آمریکایی معتقد است دولت ایران از این سفر بیشتر اهداف سیاست داخلی مانند نمایش عدم انزوای دیپلماتیک، دریافت وجوهی برای کنترل نرخ ارز و همچنین نمایش ثبات و اقتدار را در پی داشته است. علاوه بر اینکه خواسته تا تنش پیشین با چین درباره موضع پکن درباره جزایر خلیج فارس را نیز مرتفع نماید.

به نظر نویسنده، مشخص نیست چین از این سفر در پی چه بوده است. از یکسو شاید به مرور تنش آمریکا و چین که در مسأله بالون جاسوسی نمود یافت، بیشتر شود و چین درصدد بهبود روابط با مخالفان آمریکا باشد. تهران برای پکن اهمیتی حاشیه ای دارد. با وجود این عدم تقارن، هر دو مخالف شدیدی با «هژمونی و قلدری» غرب دارند و این همگرایی هنجاری ممکن است منجر به همکاری مالی بیشتر شود.

طبق این یادداشت، چین به دلیل بیکاری بالای جوانان، رشد اقتصادی آهسته، انتقادات در مورد رسیدگی به دولت از این همه گیر و نگرانی در مورد عواقب جمعیتی که به سرعت در حال پیر شدن است، نیازمند حفظ شرکای خود است.

منبع گزارش:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/irans-economic-future-is-uncertain-its-no-surprise-why-raisi-visited-china/

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user