۱۹ اسفند ۱۴۰۲

تلاش روسیه و ایران براى ایجاد وضعیت جغرافیایى و اقتصادى جدید در جنوب قفقاز

  :اندیشکده
:تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی
طبق خلاصه اى سیاسى که مؤسسه پژوهشى هلندى آن را منتشر کرده است، منطقه قفقاز حلقه اصلى در زنجیره با ارزشى مى باشد که به سرعت در حال توسعه است و این زنجیره را ایران و روسیه براى دور زدن تحریم هاى غرب ایجاد کردند. این خلاصه سیاسى که "مؤسسه کلینجندیل" آن را تهیه کرده و مقر آن در لاهه مى باشد، تأکید مى کند جنگ ها در روسیه و اکراین و در غزه باعث تقویت شراکت راهبردى میان ایران و روسیه شده اند. کما این که دو کشور روابطى را با ترکیه که دیکتاتورى در آن رو به افزایش است و در عین حال عضو پیمان ناتو مى باشد، گسترش دادند. سه کشور ایران، روسیه و ترکیه قصد دارند تا نظام اقتصادى جدیدى را در منطقه قفقاز ایجاد کنند و طبق تأکید این خلاصه سیاسى این منطقه "دیگر به طور گسترده مرتبط با اقتصاد و بازار لیبرالیسم جهانى نیست". پیش از شروع نزاع در اکراین در سال 2022، کرملین براى مدتى طولانى به حاکمیت راهبردى خود بر قفقاز مشهور بود؛ اما اوضاع دیگر اینچنین نیست. با این حال طبق این خلاصه سیاسى توان روسیه براى اعمال نفوذ راهبردى خود بر این منطقه رو به کاهش است و این موضوع فضایى را براى تأسیس شبکه اى از شراکت هاى اقتصادى مستحکم تر میان روسیه و ایران و ترکیه ایجاد کرده است. حلقه ارتباطى که این سه کشور را به یکدیگر مرتبط مى سازد، تمایل آن ها براى حفظ نفوذ اقتصادى غربى در این منطقه تحت کنترل خودشان مى باشد. این خلاصه سیاسى مى افزاید "این وضعیت جغرافیایى جدید براى تهران مهم مى باشد زیرا اهداف روسیه شامل ایجاد نظام پولى مستقل و بازارى براى انرژى و زنجیره تأمین موازى و خارج از چارچوب در حال ساماندهى غرب مى شوند و ممکن است این اهداف باعث شکستن انزواى ایران گردند و…

دریافت اشتراک

جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک  تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.  
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
 بیشتر

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user