كريستيان كوتس أولريشسن

تعداد گزارش ها: 1 مورد

دیپلماسی و تنش‌زدایی در خلیج فارس

مسئله کاهش تنش چیز جدیدی نبود بلکه یکی از گزاره‌های مهم سیاست خارجی بن سلمان خصوصا در سال‌های 2018 و 2017 بود که بیشتر با هدف برون رفت از بن بست سیاسی یمن به این گزاره متوسل می‌شد. اما از سوی دیگر هم ایران را با هسته‌ای شدن تهدید می‌کرد…
۲۹ آبان ۱۴۰۲
user