سينزيا بيانكو

تعداد گزارش ها: 1 مورد

رقابت ایران و عربستان: تحلیل رفتار و استراتژی عربستان در قبال ایران

بعد از انقلاب 1979 ایران، شکل و الگوی رقابت میان ایران و عربستان تغییر نمود. تا قبل از انقلاب، بیشتر استراتژی آمریکا در منطقه معطوف به مهار شوروی بود. تحقق این استراتژی مستلزم تنش‌زدایی و همسویی میان دو بازیگر تاثیرگذار منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان بود. اختلافات و تنش‌های میان…
20 November 2023
user