رصدخونه اندیشکده ها

تعداد گزارش ها: 2 مورد

گزارش نشست: پیوستن ایران به بریکس؛ فرصت ها و چالش های اقتصادی پیش رو

نشست بررسی پیوستن ایران به بریکس در تاریخ 18 شهریور 1402 به میزبانی سامانه تبادل رصد اندیشکده ها و در محل خانه اندیشه ورزان برگزار شده است . پیمان مولوی : نویسنده کتاب مغالطه های اقتصادی ذی نفعان یک دیدگاهی امروز در جهان در حال شکل گیری است که می…
۵ مهر ۱۴۰۲

گزارش نشست: رصد تحولات فرهنگی اجتماعی در کشورهای عربی خلیج فارس

نشست رصد تحولات فرهنگی اجتماعی در کشورهای عربی خلیج فارس در تاریخ 24 مرداد 1402 به میزبانی  رصدخونه اندیشکده ها در محل خانه اندیشه ورزان برگزار گردید. احسان محمدی: مدرس دانشگاه و رئیس آکادمی دیپلماسی عنوان ارائه : کشورهای حوزه خلیج فارس،قدرت نرم از رهگذر ورزش و فوتبال مفهوم قدرت…
۱ شهریور ۱۴۰۲
user