مهاجرت

تعداد گزارش ها: 3 مورد

دلایل و نتایج فرار مغزهاى عراق و جهان عرب

شکى نیست مهاجرت نوابغ و نیروهاى کارآمد موضوعى خطرناک محسوب مى شود زیرا  مانع حل مشکلات و  پیشبرد روند پیشرفت اقتصادى است. تعریف و دلایل فرار مغزها فرار مغزها به معناى انتقال افراد داراى مهارت از کشورى به کشورى دیگر مى باشد که منجر به از دست دادن نیروى کار…
۱۹ اسفند ۱۴۰۲

دلیل اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان

اسلام آباد می گوید که این سیاست عمدتاً برای مبارزه با تروریسم طراحی شده است. مرز مورد مناقشه پاکستان و افغانستان که به نام "خط دیورند" نیز شناخته می شود، ده ها سال است که محل زندگی گروه های افراطی بوده است. مقامات پاکستانی اتباع افغانستان را به دلیل افزایش…
۲۶ آذر ۱۴۰۲

چرا ۱.۲ عراقی آواره از برنامه های انتخاباتی کاندیداها غایب هستند؟

با نزدیک شدن موعد انتخابات شوراهاى استانى در عراق، قضیه آوارگان عراقى دوباره به افکار عمومی بازگشته است و این به رغم رنج هایى است که این گروه از عراقى ها طى سال هاى گذشته با آن مواجه هستند. این در حالى است که بر اساس گزارش هاى سازمان بین…
۲۵ آذر ۱۴۰۲
user