جام جهانی فوتبال

تعداد گزارش ها: 2 مورد

پیام‌های جام جهانی قطر، از موضوع فلسطین تا ارزش‌های خانوادگی

    مقدمه   رقابت‌های جام جهانی قطر با سایر دوره‌ها متفاوت بود، زیرا همزمان با فصل زمستان برگزار شد که در آن خانواده‌ها دور هم جمع می‌شدند و وابستگی متقابل اجتماعی شکل می‌گرفت. اما نکته مهم جام جهانی حمایت خانواده‌ها از بازیکنان بود، همان‌گونه که در بازی با مراکش…
۱۴ دی ۱۴۰۱

جام جهانی فوتبال و هویت ملی: جهان درباره ما چه گفت؟

  دکتر بردیا عطاران : در ابتدا بگویم که رویای ایرانی و تعریف من از آن چیست و ما درمورد چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ همیشه رویای ایرانی و رویای ملی و عکس‌های بین‌المللی، شخصیت های  ملی با ادبیات مختلف و صورت‌بندی‌ها و نظرات مختلفی بیان شده اما در کشور ما…
۱ دی ۱۴۰۱
user