۱۴ مرداد ۱۴۰۲

پروژه راه توسعه عراق؛ سرمایه گذاری دیپلماتیک با ابعادی راهبردی و ژئوپولوتیک

  :اندیشکده
:تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی
در سال های اخیر عراق درک کرده است در برابر تغییرات موجود در منطقه باید چشم اندازها و افکار جدیدی داشته باشد به گونه ای که این کشور را تبدیل به نقطه ای جذاب از نظر ژئوپولوتیک کرده و روابط دیپلماتیک با عراق بر مبنای قرار گرفتن این کشور در دایره توجهات از نظر منطقه ای باشد و به همین علت عراق تلاش دارد تا از عواملی که باعث انزوای منطقه ای بغداد شود، دوری کند. پروژه راه توسعه؛ نمونه ای برای اثرگذاری دیپلماسی عراق پس از پایان جنگ سرد ما شاهد تحولی در چگونگی منازعات بین المللی بوده ایم. در همین راستا نگرش جدیدی در سیاست خارجی کشورها بوجود آمد و این نگرش مغایر با منطق نزاع ها یا اتحادها در زمان جنگ سرد بود. در این نگاه سیاست خارجی کشورها به سمت ایجاد شراکت راهبردی با طرف های متعدد و همکاری و انعطاف در دیپلماسی پیش می رفت. همچنین در این نگاه کنش های یک کشور را -حتی اگر مربوط به امور داخلی آن باشد- در صورت داشتن تأثیراتی فراتر از مرزهای این کشور، باید با عینکی منطقه ای و بین المللی به آن نگریست. بر همین اساس عراق نمی تواند نقش آفرینی اش در زمینه دیپلماسی را با در حاشیه نگه داشتن خود نسبت به قضایای منطقه ارتقا دهد و همین موضوع سیاست گذاران عراقی را به اتخاذ نگرشی جدید که باعث ایجاد تغییراتی در جایگاه این کشور در سیاست خارجی و تصویر عراق در دنیا شود، وادار کرده است. در چنین شرایطی "پروژه راه توسعه" توسط دولت السودانی مطرح شد تا نقطه شروعی باشد برای هماهنگ تر شدن عراق با تحولات حاصل شده در منطقه در سایه بحران های متعدد در آن و در سایه توافقات سیاسی حاصل شده میان قدرت های منطقه. این پروژه یکی از اهرم های دولت عراق برای گسترش شراکت هایش و…

دریافت اشتراک

جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک  تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.  
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
 بیشتر

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user