اشتراک رصدخونه

پلن های اشتراک وبسایت و دریافت گزارش های ویژه رصدخونه

اشتراک سازمانی

شش ماهه 5 میلیون تومان
 دسترسی به فول تکست
دسترسی به داشبورد رصدها 
چند کاربره

اشتراک شخصی

سه ماه 1 میلیون تومان
دسترسی به فول تکست
تک کاربره

اشتراک آزمایشی

سه روزه رایگان
دسترسی به فول تکست
تک کاربره

اشتراک اندیشکده ها

جهت اشتراک اندیشکده ها لطفا با رصدخونه تماس بگیرید.
درخواست اشتراک
user