سامانه ی تبادل رصد اندیشکده ها

رصدخونه سامانه ی تبادل رصد اندیشکده ها است اندیشکده هایی که در سپهر بین المللی در حال تحقیق هستند.تحولات جهانی به قدری پرسرعت، درهم تنیده و وابسته هم انجام می شود که موضوعات اقتصادی به جنبه های سیاسی و امنیتی ارتباط دارد تاثیرات تکنولوژیک در شرق دنیا می تواند بر تحولات فرهنگی در غرب منجر شود.

این پیچیدگی باعث شد تا سامانه تبادل رصد اندیشکده ها برای به اشتراک گذاری رصدها و تحلیل های اندیشکده ها، موسسات علمی و تحقیقاتی، فضایی اشتراکی را برای بارگزاری و چرخش داده های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به پژوهشگران بدهد این چرخش اطلاعات می تواند زمینه ای برای پایش، هشدار و برآورد برای دستگاه های مختلف کشور در تحولات مختلف بین المللی پیش از رخدادهای آن باشد.

شماره تماس: 09128004497
آدرس: تهران-چهارراه ولیعصر -قبل از برادران مظفر-پ907

سامانه های خبری 

تیم رصدخونه به بررسی و تحلیل اخبار اندیشکده ها و منابع خبری جهان می پردازد. وبگاه های زیر شبکه تولید محتوای رصدخونه را تشکیل می دهند.
Ranking and Category Sorting
منطقه تاثیرگذاری اندیشکده
AmericanBAmerican Enterprise Institute
InternationalCAmnesty International
AmericanBResponsible Statecraft
ArabianCThe Cradle
American+ABrookings
InternationalCInternational Monetary Fund - IMF
LatinDAgencia EFE
AmericanBCenter for Global Development
AmericanAMiddle East Institute
American+ACenter for a New American Security
AmericanAAtlantic Council
InternationalCUnited Nations
AmericanCCritical Threats
AmericanAThe Washington Institute
AmericanCOxford Economics
American+ACrisis Group
AmericanBRockefeller Foundation
American+ACenter for Strategic and International Studies
EuropeanBChatham House
ArabianCArab Center Washington DC
AmericanBHudson
AmericanCInstitute for the Study of War
AmericanCFortune
AmericanCJuan Cole/ Informed Comment
AmericanBWilson Center
AmericanD Library of Congress
ArabianDهسبريس جريدة إلكترونية مغربية
EuropeanCInstitut de Relations Internationales et Stratégiques
InternationalCWorld Bank Group
TurkishDİRAM Center | İran Araştırmaları Merkezi
AmericanCEnergy Intelligence
American+Aمركز كارنيغي للشرق الأوسط - مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
AmericanCArab Gulf States Institute in Washington
AmericanBHoover Institution
EuropeanCInstitut français des relations internationales
AmericanACouncil on Foreign Relations
AmericanDS&P Global
AmericanC Daily National Security Brief
RussianBРСМД :: Российский совет по международным делам
AmericanDNew Statesman | UK Politics & Culture Magazine
American+ACarnegie Endowment for International Peace
AmericanCThe Jamestown Foundation
AmericanCStimson Center
EuropeanCFanack Chronicle Of The Middle East & North Africa
AmericanCGulf International Forum
AmericanDThe Free Press
American+AThe International Institute for Strategic Studies
IsraeliBINSS
EuropeanCBarcelona Centre for International Affairs
AmericanCDefense One
AmericanCNIAC
AmericanDObserver Research Foundation
RussianBValdai Discussion Club
AmericanCInstitute of Electrical and Electronics Engineers
IsraeliBBegin-Sadat Center for Strategic Studies
EuropeanCLowy Institute
AmericanCThe Nation
American+AChicago Council on Global Affairs
AmericanAThe Heritage Foundation
AmericanCRigzone
AmericanBMiddle East Policy Council
RussianBThe Royal United Services Institute
AmericanCEnergy Connects
AmericanCInternational Institute for Sustainable Development
EuropeanAEuropean Council on Foreign Relations
AmericanDTortoise Media
AmericanBThe Belfer Center for Science and International Affairs
EuropeanBThe German Marshall Fund of the United States
ArabianDThe Peninsula Qatar
EuropeanBItalian Institute for International Political Studies
EuropeanCGIS Reports
EuropeanCMiddle East Political and Economic Institute
EuropeanDThe Konrad Adenauer Foundation
AmericanCCato Institute
AmericanCWorld Oil
ArabianCEmirates Policy Center
EuropeanDInstitut Montaigne
AmericanCHart Energy
EuropeanCData Driven Middle East Oil & Gas Analysis
AmericanDPublic Radio International
EuropeanCMonocle Magazine
ArabianA المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
ArabianCOman Observer
ArabianCالمركز الديمقراطي العربي
ArabianBGerman Council on Foreign Relations
EuropeanCThe Middle East Council on Global Affairs
ArabianBBaker Institute
EuropeanCInvestopedia
EuropeanCThe Business Research Company
AmericanDEmerald Insight
AmericanDIndependent Commodity Intelligence Services
ArabianCTrends Research
EuropeanCBruegel
AmericanCChina US Focus
EuropeanCAspenia Online
AmericanDEuro-Mediterranean Research, Dialogue, Advocacy
AmericanDPortal FGV - Fundação Getulio Vargas
ArabianCSaudi Gazette
ArabianCDemocracy for the Arab World Now
AmericanDThe Proceedings of the National Academy of Sciences
AmericanDPeace Research Institute Oslo
EuropeanBرصيفAA - موقع إعلامي عربي مستقلّ
AmericanDEntrepreneur magazine
AmericanCOil & Gas Middle East
AmericanDWorld Atlas
EuropeanDIAI Istituto Affari Internazionali
AmericanCOil & Gas Journal
RussianAРоссия в глобальной политике
AmericanCNew Lines Magazine
InternationalCUnited Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
ArabianBمرآة البحرين
AmericanDEIN Presswire
AmericanBFreedom House
EuropeanBLondon School of Economics and Political Science
AmericanCNatural Gas World
AmericanCAnnual Reviews
ArabianBالبيان | مركز البيان للدراسات والتخطيط
AmericanCThe Global Economics, Business, Finance Publication
EuropeanCDanish Institute for International Studies
AmericanDFast Company Magazine
EuropeanBGerman Institute of Development and Sustainability
AmericanCInternational Energy Agency
EuropeanCWilfried Martens Centre for European Studies
AmericanCPolicy Commons
EuropeanDStiftung Wissenschaft und Politik
AmericanBLeadership for the Americas - The Dialogue
AmericanBEmerald Insight
AmericanCMoney
EuropeanDThe Norwegian Institute of International Affairs
EuropeanBReal Instituto Elcano
AmericanCScientific American
AmericanD EBSCO
EuropeanBInternationale Politik Quarterly
AmericanBOffice of the Director of National Intelligence
EuropeanBAustralian Strategic Policy Institute
AmericanBCenter for Economic and Policy Research
AmericanDFondation pour la Recherche Stratégique
EuropeanDIOP Science
AmericanDThe Macdonald-Laurier Institute
AmericanDOffshore Energy
AmericanDPE Media Network
EuropeanBCentre for European Reform
EuropeanCCentro Studi Internazionali
EuropeanDThe House of Commons Library
AsiaCThe National Institute for Defense Studies
AfricanBPolicy Center for the New South | Rabat
AsianBTRT World Research Centre
AsianCAl Sharq Forum
EuropeanCUniversity of Alberta
EuropeanDUniversity of Massachusetts Lowell
EuropeanBWarsaw Institute
ArabianCوكالة أنباء البحرين
ArabianBEconomic Research Forum
EuropeanDFriedrich-Ebert-Stiftung
EuropeanCAustralian Institute of International Affairs
AmericanCThe Institute of World Politics
AmericanDThe Acton Institute
AmericanBThe Aspen Institute
ArabianCBahrain Economic Development Board
AmericanBCapital Economics
ArabianBالرئيسية - مركز دراسات الوحدة العربية
AmericanBCanadian Global Affairs Institute
EuropeanBChina Observers in Central and Eastern Europe
EuropeanCThe Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
AmericanDFrontier Centre For Public Policy
AmericanCFraser Institute
AmericanCGQ Middle East
EuropeanCKiel Institut für Weltwirtschaft
AfricanCInstitute for Security Studies Africa
AmericanCJSTOR
AsianCKorea Development Institute
AmericanCNew Scientist
American+APew Research Center
AmericanCPipeline and Gas Journal
AmericanCThe American Prospect
EuropeanCRystad Energy
AfricanCHuman Sciences Research Council
AmericanCMiddle East Forum
AfricanCThe African Capacity Building Foundation
AfricanDThe African Centre for the Constructive Resolution of Disputes
EuropeanCAdam Smith Institute
ArabianBB'huth public policy research Centre Dubai
AmericanCC.D. Howe Institute | Canada Economy News
EuropeanBCentre for European Policy Studies
AmericanCCenter for the National Interest
AmericanCCentre for International Governance Innovation
AmericanCCentre for International Policy Studies
EuropeanBThe Centre for Independent Studies
EuropeanBEuropean Central Bank
AmericanCU.S. Energy Information Administration
AmericanCCenter for China and Globalization
RussianCPort News
AmericanCEnergy Council
EuropeanCEuropean Policy Centre
AsianCEconomic and Political Weekly
EuropeanCEuropean Institute of the Mediterranean
RussianCThe Institute of World Economy and International Relations
AmericanACenter for International Policy
AmericanDJournal of Petroleum Technology
AmericanDThe Henry M. Jackson School of International Studies
AsianCKorea Institute for International Economic Policy
AmericanCLNG journal
ChineseBShanghai Institutes for International Studies
EuropeanCStockholm International Peace Research Institute
AmericanDThe Slow Journalism Magazine
AmericanDNorth Carolina General Assembly
EuropeanCLancaster University
AmericanCAARP
AmericanCThe American Institute For Yemeni Studies
Arabian+AArab Barometer
AmericanBAsia Pacific Foundation of Canada
AmericanCThe American Society of Mechanical Engineers
AmericanDAugust Man
ArabianCBahrain This Week
ArabianCBiz Bahrain
AmericanBGeorgetown University
EuropeanCCentre for Democracy and Development
LatinCThe Brazilian Center for International Relations
EuropeanCCentre for Economic Policy Research
AsianCCenter For Land Warfare Studies
EuropeanDEuro-Mediterranean Center on Climate Change
EuropeanCThe Center for Slavic, Eurasian and East European Studies
EuropeanCCenter for Security Studies
EuropeanCBibliothèque nationale de France
AsianCThe East Asia Institute
RussianCMGIMO University
AmericanDEducation Resources Information Center
AmericanDeScholarship
EuropeanCEurasia Group
AmericanCExpert Market Research
EuropeanCFondazione Eni Enrico Mattei
EuropeanCFinnish Institute of International Affairs
LatinDFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
EuropeanDFundación Alternativas
AmericanDFuture Market Insights
AmericanCGlobal Energy Monitor
ArabianCGulf Research Center
AmericanCHarvard Business Review
AsianCManohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
EuropeanBInstitute for Economic Research
AmericanDInc. Magazine
AmericanBInternational Trade Centre
AsianDایرانداک
AmericanCInstitute for Research on Public Policy
AfricanCSouth African Institute of Race Relations
AsianCYusof Ishak Institute
AmericanBInstitute for Science and International Security
AmericanDMacArthur Foundation
ArabianCGovernment of Dubai Media Office
ArabianCMiddle East Research Institute
ArabianCAl Mesbar Studies and Research Centre
AmericanBNational Bureau of Economic Research
AmericanBNear East Policy Forum
EuropeanBOverseas Development Institute
AmericanDOffshore Magazine
AmericanCOil & Gas IQ
AmericanDOil Review Africa
InternationalCOPEC
Arabian+APalestinian Center for Policy and Survey Research
AmericanBPeterson Institute for International Economics
AmericanDPositive News
AmericanCPublic Policy Forum
AmericanCProQuest
AmericanCQueen's University Canada
AmericanDCentre for Research and Technology Development
AsianCS. Rajaratnam School of International Studies
AfricanDThe South African Institute of International Affairs
ArabianCمركز سمت للدراسات
ArabianCThe Tahrir Institute for Middle East Policy
AmericanCTransparency International
AfricanCUnited Nations Economic Commission for Africa
AfricanCUniversity of Pretoria
AsianCWaseda University
ArabianBEtana Syria
LatinCGlobal Americans
American+ARethinking Iran
AmericanDTom's Hardware
RussianDAnalytical Center for the Government of the Russian Federation
AfricanDAfrican Center for Economic Transformation
EuropeanDAutoriteit Consument & Markt | ACM.nl
AfricanCWelcome | Advocates Coalition for Development and Environment
AfricanCThe African Economic Research Consortium
AfricanCThe African School of Economics
RussianCAgentura
EuropeanCAmsterdam University of Applied Sciences
ArabianDarab.org
AmericanCAfrican Technology Policy Studies Network
AfricanCAudace Institut Afrique
AmericanDACS Publications Chemistry Blog
ArabianCBahrain Institute for Rights and Democracy
AfricanCBotswana Institute for Development Policy Analysis
AsianCBangladesh Institute of Development Studies
ArabianCBIPA
EuropeanCIstituto Bruno Leoni: idee per il libero mercato - Milano
ArabianCBahrain Society for Training & Development(BSTD)
AfricanDCentre Autonome d'Etudes et de Renforcement des capacités pour le Développement au Togo
AfricanCCAERT
AmericanDCanada A0A0
AfricanCCentre d’Analyse des Politiques Économiques et Sociales
LatinCConsejo Argentino para las Relaciones Internacionales
EuropeanDCenter for Social and Economic Research
LatinDCasede
RussianDCentre for Analysis of Strategies and Technologies
ArabianCCenter of Arab Women for Training and Research
AsianCCentre For Civil Society
AfricanDGhana Center for Democratic Development
AfricanDCentre for Development and Enterprise
AfricanDCambodia Development Resource Institute
LatinCCentro de Estudios de Estado y Sociedad
LatinCCEDICE LIBERTAD
LatinDCentro RBS
LatinCInicio - CEP Chile
AfricanDhttp://cerap-inades/
LatinDCeres
AsianCCenter for Economic and Social Development
AsianDCommonwealth Forestry Association
AsianD자유기업원
AsianDCGDIndia
ChineseCChina Institutes of Contemporary International Relations
LatinDCorporación Internacional para el Desarrollo Educativo
LatinCCentro de Investigación Económica y Presupuestaria
LatinCCIPPEC
LatinCCisle A. C. economía política y libre empresa
RussianDФонд развития гражданского общества
EuropeanCInstitute for the Study of Civil Society
AmericanCCivitas
EuropeanCCentre for Liberal Strategies
AfricanCCouncil for the Development of Social Science Research in Africa
LatinCEl Colegio de la Frontera Norte
AfricanCUniversity of Cape Town
AmericanCCommonwealth Fund
AmericanCThe Conference Board of Canada
AmericanCConflict Resolution Classes
LatinCCOMEXI
LatinCMexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
EuropeanCCopenhagen Consensus Center | Copenhagen Consensus
AmericanCCentre for Policy Research
EuropeanCThe Centre for Policy Studies
AfricanDConsortium pour la Recherche Économique et Sociale
AfricanCThe Centre for the Study of the Economies of Africa
RussianCЦентр стратегических разработок (ЦСР)
ChineseD中国社会科学网_繁荣中国学术 发展中国理论 传播中国思想
LatinDlnício | Centro Terra Viva
EuropeanDDart Europe
AmericanDDeem Journal
AsianCStrategic and International Affairs
ArabianCBahrain Center for Strategic, International & Energy Studies
AsianCDirection Générale de la Planification et des Politiques Economiques
AmericanDPenn Libraries
EuropeanCDirectory of Open Access Journals
EuropeanDDumbo Feather magazine
AfricanCEthiopian Economics Association
EuropeanCEfD Initiative
AfricanCEldis
ChineseDThe Development Research Center of the State Council
EuropeanCEnergy - European Commission
AmericanDEnergy Citizens
AmericanCEnergy In Depth
AmericanBEconomic Policy Institute
AfricanCEconomic Policy Research Centre
AfricanDOhioLINK Electronic Theses & Dissertations (ETD) Center
LatinDEthos Innovación en Políticas Públicas
AmericanCExxonMobil
LatinCFundação Armando Alvares Penteado
AfricanDFood, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network
LatinDFedesarrollo
AmericanDFood Tank
AfricanDFree Market Foundation
LatinDFundar, Centro de Análisis e Investigación
RussianDФонд Горчакова
AfricanDGroupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement
ArabianCGulf Weekly
AfricanCHeritage Institute for Policy Studies
AfricanCThe Horn Economic & Social Policy Institute
AmericanDIcebreaker One
AsianCIndian Council for Research on International Economic Relations
EuropeanCInstitute of Development Studies
EuropeanCInstitute of Economic Affairs
AmericanCL'IEDM
AsianC외교안보연구소 홈페이지
AfricanDThe Institute for Fiscal Studies (IFS) Ghana
EuropeanDInstitución Futuro promueve un mejor futuro para Navarra
AfricanCInstitute For Global Dialogue
AmericanBThe Institute of International Finance
LatinDInstituto Mexicano para la Competitividad
AmericanDINFORMS
AmericanBInstitute for National Strategic Studies
LatinDInstituto para la Seguridad y la Democracia A. C. - INSYDE
EuropeanDEU-LAC Foundation
AmericanCIndependent Petroleum Association of America
AfricanDInstitute of Policy Analysis and Research
EuropeanDL'initiative prospective agricole et rurale
EuropeanBInstitute for Public Policy Research
AfricanCInstitute for Peace and Security Studies
RussianCИнститут Соединенных Штатов Америки и Канады – имени академика Г.А. АРБАТОВА
EuropeanBInstitute for studies on the Mediterranean
EuropeanBEuropean Union Institute for Security Studies
AfricanCISSER UG
EuropeanDKinfolk
AfricanCKippra
ArabianBKisr
AsianDLiberal
AmericanDThe Institute for Liberal Studies
LatinDLibertad
AsianCLee Kuan Yew School of Public Policy
AmericanCLNG News Liquefied Natural Gas
AmericanCLibrary of the Canadian Parliament
AmericanDLittle White Lies
AmericanDMagazine Line
AmericanCMarathon Oil
AmericanCMasdar
AmericanDRobin McKenzie Institute Canada
AmericanDThe Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa
LatinDMexicanos Primero
LatinDMéxico Evalúa
AfricanCMandela Institute for Development Studies
AfricanCMakerere Institute of Social Research
AfricanDMo Ibrahim Foundation
AmericanAModern War Institute
AfricanCNigerian Institute of International Affairs
AfricanDNational Institute of Science Education and Research
AmericanDOpen Access Library (OALib)
AmericanBThe Obama Foundation
EuropeanDOpenhouse Magazine
AfricanDOkavango Research Institute
AfricanDThe Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
AsianD團結香港基金
AmericanBOxford Business Group
AmericanBOxford Institute for Energy Studies
AmericanDThe Oxus Society for Central Asian Affairs
ArabianBPalestinian Center For Peace And Democracy
AmericanDPembina Institute: Clean energy think tank
AmericanDPLAT Journal
ArabianBProject Syndicate
EuropeanCЦентр Разумкова
AmericanDCereal
AfricanDRepoa
AfricanDRift Valley Institute
ArabianBThe Royal Institute for Inter-Faith Studies
AmericanDRoper Center for Public Opinion Research - Cornell University
RussianDРоссийская государственная библиотека
AsianDساسة بوست
AmericanDScopus
AfricanDESEPARC Eswatini
AsianCSingapore Institute of International Affairs
EuropeanDSociologický ústav AV ČR, v. v. i.
RussianDИсследовательский центр «СОВА»
AmericanDStandart Mag
AmericanDCanadian Taxpayers Federation
AsianDTERI: Innovative Solutions for Sustainable Development - India
AsianCTESEV
EuropeanDThe Nomad Magazine
AmericanCCanadian International Council
EuropeanCThe Global Diwan
AfricanDTanzania Natural Resources Forum
EuropeanCTransparency International EU
AsianDBahrain News Online
ArabianCUnited Nations Economic and Social Commission for Western Asia
AfricanDUONGOZI Institute
EuropeanDUrban Institute
AmericanCWorld Association for Public Opinion Research
EuropeanDWomankind Magazine
AmericanDWorld Public Opinion
InternationalBWorld Resources Institute
AsianDYouth Policy Center
AfricanDAfrican Development Association
AfricanBAfrica Portal
AfricanDGNAP
AfricanDAfrican Heritage Institute
AfricanDSam Moyo African Institute Of Agrarian Studies
AfricanDAMEC
AmericanDAmerican Business Conferences
ArabianBArab Human Development Report
ArabianBArab Development Portal
ArabianBArab Strategy Forum
EuropeanCEuropean Monitor of Industrial Ecosystems
ArabianCBahrain Rights
AfricanDCCR Magazine
AfricanDCenter for Environment and Development
AfricanDCEPAS
AfricanCCercap Mali
AmericanCChiropractic Economics Magazine
AfricanDCentro de Investigaciones Económicas Nacionales
AsianCCIPDD
AsianDMEPC
AsianDCPPS
AfricanDCREFDI
AsianCDaily Middle East
AfricanDFORUM INTERNATIONAL DE DAKAR
AfricanBdRPC – development Research and Projects Center
AmericanDEcofiscal Commission | carbon pricing, pollution pricing, congestion pricing
AmericanDInstitutes and Research Centers in the World
EuropeanDEuropean Digital Rights (EDRi)
EuropeanDLithuanian Free Market Institute
ChineseBUnirule Institute of Economics
AmericanDFinding Theses and Dissertations - FSU Libraries
AmericanBFGE - Energy consultants, Oil, Gas/LNG, and NGLs
LatinBFundación IDEA | think tank de política pública
EuropeanCCenter for Geopolitical Studies Riga
LatinBGesoc
AfricanCGovernance Innovation
ArabianBAGJC | Association of Gulf Jewish Communities
ArabianBمركز الخليج لسياسات التنمية
AmericanBGulf State Analytics
AmericanDHighWire Search - Stanford
AmericanDThe Initiative for Development and Global Governance
AfricanDIMANI Centre for Policy and Education - Imani Africa
AmericanDمعنى ملتحق في حافز
AmericanDInside Arabia
RussianCИнститут современного развития
AfricanCThe Initiative for Public Policy Analysis (IPPA)
AfricanDIREN Kenya
AsianDهفت گنج
AfricanCInstitute For Somali Studies - ISOS
AmericanDLos Angeles Times
AmericanDHodges Library
AmericanDCLNG
AmericanDLouisiana Oil & Gas Association
AmericanBMiddle East Policy Platform
ArabianBThe Middle East Economic Association
AsianDشبکه تحقیقات سلامت روان
AmericanB The Mowat Centre
EuropeanCNational Academic Research and Collaboration Information System
AmericanBNew Climate Economy
AmericanDOffshore Technology Focus
AmericanDOil Voice
AmericanDSage Journals
AsianDParsbook Resources and Information.
AsianBRCSS - Regional Centre for Strategic Studies
AmericanDRiposte Magazine
AmericanDShale Markets
EuropeanDSide tracked
AmericanDSpringer
AfricanCSTIPRO – Science, Technology and Innovation Policy Research Organization
AfricanCThe Sudd Institute
AmericanDالبريد السعودي
AmericanDNetworked Digital Library of Theses and Dissertations
EuropeanDThe Skirt Chronicles
AmericanBYemen Data Project
AmericanDPLUSBET88
EuropeanDYouth policy
user