۶ شهریور ۱۴۰۲

بحران اقتصادی لبنان

2023-08-22 22:25:00 :تاریخ انتشار
، :نویسنده
لینک منبع اصلی
مصاحبه با حنین سید درباره بحران اقتصادی لبنان دکتر جان آلترمن: حنین سید یک متخصص توسعه انسانی است که در لبنان زندگی می‌کند. او پیش از این یکی از متخصصین ارشد بانک جهانی بوده و در زمینه توسعه انسانی و مددکاری اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا تجربه فعالیت داشته است. بانک جهانی اخیراً اعلام کرد که ممکن است بحران اقتصادی در لبنان به یکی از سخت ترین بحران های اقتصادی در 15 سال گذشته تبدیل شود. آیا می توانید به ما کمک کنید تا بفهمیم زندگی در لبنان و در سال 2019 قبل از شروع بحران چگونه بوده و اکنون چگونه است؟ حنین سید: این اشتباه است که بگوییم در سال 2019 همه چیز خوب بود. شدت گرفتن بحران سوریه در سال 2011 و پناهنده شدن حدود یک و نیم میلیون سوری به لبنان، کشوری که تنها 4 میلیون نفر جمعیت دارد، بار قابل توجهی را بر اقتصاد لبنان وارد کرد. درگیری سوریه همچنین تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لبنان را مختل کرد، بنابراین رشد در این مدت به شدت کاهش یافت. در سال 2019، این کشور رشد منفی را تجربه کرد. مردم افزایش تورم را احساس کردند. این افزایش تورم نه تنها در مورد وضعیت اقتصادی بلکه در مورد وضعیت کلی سیاسی نیز اعتراضاتی را برانگیخت. اکنون لبنان سه چهار سال است که بحران عمیق اقتصادی را تجربه می‌کند. لبنان رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی ندارد. در عوض، یک دولت موقت با یک موقعیت مبهم و یک رئیس ارتش وجود دارد که دوره او به پایان خواهد رسید. این مسائل تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که به پرکردن بسیاری از پست های کلیدی و اجرای اصلاحات کمک می کند، قابل حل نیست. در این میان، جمعیت در حال فقیر شدن است. خدمات اولیه مانند آموزش، مراقبت های بهداشتی و برق ارائه نمی شود. بخش…

دریافت اشتراک

جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک  تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.  
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
 بیشتر

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user