۱۷ بهمن ۱۴۰۱

اندیشکده ، تصمیم گیری و قدرت

لینک منبع اصلی
نشست راهبردی با ارائه دکتر محمد کاظم سجادپور مشاور وزیرامورخارجه در خصوص «اندیشکده تصمیم گیری و قدرت»: بنا دارم در این جلسه یک سوال مطرح کنم و در یک چهارچوب مشخص به آن سوال پاسخ دهم : چرا و چگونه رابطه بین قدرت ، علم و موسسات تحقیقاتی قابل بررسی است ؟ در مورد چرایی این موضوع در وهله اول باید گفت که ما با گسترش یا بهتر است بگوییم ،تورم موسسات تحقیقاتی در جهان مواجه هستیم و بسیاری از آنها همچون بروکینگز آمریکا  کهن و قدیمی هستند و همچون موسسه آدلر در آلمان ساختمانشان به یک وزارتخانه می ماند. گروه دیگری از موسسات هستند که علی رغم اسم و تبلیغاتی که دارند گاها تعداد افرادکم و انگشت شماری در آنها فعالیت می کنند و موجب این تورم در موسسات پژوهشی و تحقیقاتی شدند . نکته دیگر در چرایی این موضوع این است که ما با کارکردهای متفاوت و متحولی در مورد این موسسات مواجه هستیم .برخی از این موسسات کارکرد تسلیحاتی دارند ،این تسلیحات نه به معنای این است که اینها اسلحه هستند ،بلکه معادل یک اسلحه در نبرد میان کنشگران مختلف نقش ایفا می کنند که این نشان از اهمییت مطالعه اندیشکده ها دارد . نکته سوم در اهمیت چرایی مطالعه اندیشکده ها ،اغراق هایی است که در مورد نقش این اندیشکده ها می شود که گاهی اینطور برداشت می شود که اینها هستند که همه چیز را تعیین می کنند و برخی از این اغراق ها خود ساخته است و خود این موسسات جوری پرزنت می کنند که ما هستیم که در حال اثرگذاری هستیم ،مخصوصا زمانی که ما صرفا ترجمه می کنیم و از واسطه ترجمه به این ها نگاه می کنیم که احساس می کنیم که اینها خیلی مهم هستند . نکته دیگر در چرایی اهمیت مطالعه اندیشکده ها ، اثرگذاری آنها بر سرنوشت کشور…

دریافت اشتراک

جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک  تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.  
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
 بیشتر

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user